Make your own free website on Tripod.com

ברשת אני עובד ב:

אני עובד "ידנית" כאשר יש לי זמן ועם FrontPage כאשר אין.

הפרוייקטים שלי ברשת:

Hebrus - ברצוני ליצור קורס לעברית (הרי אני מלמדת אותה כבר מעבר לעשר שנים). הרעיון הוא קורס גדול ושלם. במצאיות הוא בינתיים קטן, אך אנו גדלים.

Frayer - מה זה נמאס לי לשמוע, שמישהו רימה, סידר, עבד על מישהו אחר. כל הזמן זה חוזר על עצמו. ולכן אני מנסה להתמודד עם המצב הלא-נורמלי הזה (דון קישוטיות? לא משנה!)

Shuvu_pt האתר של התלמידים שלי בביה''ס שובו